Konya Karatay ilçesinde, Konya-Aksaray yolundan 4 km. içerideki Obruk Köyü girişinde bulunan Obruk Hanı’nın yapım tarihini belirten bir kitabesi bulunmamaktadır. Mimari yapısı ve plan düzeninden XIII. yüzyılda yapılmış bir Selçuklu eseri olduğu anlaşılmaktadır.

Plan olarak üstü açık bölüm (avlu) ile kapalı hacimden oluşan klasik Selçuklu hanları şemasına sahiptir.

Giriş bölümü iki katlı olarak inşa edilmiş, planın uzun ekseni üzerindeki han kapısının üstü açık mekana (avluya) girilir. Giriş toprakla dolmuştur.

Dış cephenin üst katında küçük pencerelerle odalar aydınlatılmaktadır. Avludan merdivenle ulaşılan bu odalardan en sağda, çok sade taş mihrabı ile Obruk Hanının yegane taş tezyinatına sahip mesciddir.

Avlunun etrafındaki mezarlıkların tonozları yıkıldığından bu bölüm çok harap durumdadır. Avludan kapalı kısma geçilir. Kapalı kısmın giriş duvarları tamamen yıkılmış olduğundan portale ait mimari elemanlar hakkında bilgiye sahip değiliz. Fakat diğer hanlar gibi kapalı kısmın girişinde, Cümle kapısı gibi yüksek, görkemli bir kapının var olması gerekmektedir.

Han inşaatında kesme taş ve devşirme malzemeler kullanılmıştır. Gerek taş duvar örgüsündeki kaba işçilik ve gerekse taş süslemeden yoksun bulunuşu kısa sürede, acele olarak yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır.