Ankara Yolu üzerinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yakınındadır. 146-1249 yılları arasında Sultan II. İzzettin Keykavus zamanında inşa edilmiştir. Yaptıranı Emiri Cânedâr Esedüddin Rüzapa (Ruz-b)’dır. Açık avlusu yıkılmış kışlık kısmı ayaktadır. Taç kapısı, gösterişli duvarları muhkem ve müstahkemdir. Örtü sisteminin ortasındaki büyük ve yüksekçe fener kulesi hem hava akımı hem de gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Üç sahandan meydana gelen han kesme taşlarla yapılmıştır. Duvarları dışarıdan payandalarla takviye edilmiştir.