Akşehir yolunda şehre 24 km mesafededir. Burada bir derbent binası, bir köprü ile birde çeşme bulunur. Sultan I. Keyhüsrev zamanında İğdişler emiri Ebu Bekir-zade Hacı İbrahim tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Abdurrahmanoğlu Osman’dır. Han 20×16,50m ebadındadır. Üç sahandan meydana gelmiştir. Moloz taş dolgulu duvarların kesme taşlarla kaplı olduğu tahmin edilmektedir. Sahanlar dörder kemerle desteklenmiş olup beşik tonozla örtülüdürler. İnşasında çevredeki antik yapı kalıntılarından getirilen taş ve mermer kullanılmıştır.