Karatay İlçesi, Çifte Merdiven Mahallesi, 19 Mayıs Sokak üzerindendir. Taş ve tuğladan yapılmış sekizgen planlı pramidal külahlı 13. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir Selçuklu Türbesidir.

Türbenin yapım malzemesi gövde üzerinde içten tuğla, dıştan köşelerde tuğla kemer üzerinde taş kaplamadır. Türbeye batıdan mermer bir taçkapıdan girilir. Türbenin cenazeliği kapalı olup girilememektedir. İçten gövde üzerinde yüksekte mermer söveli pencereler bulunmaktadır. Köşelerde tromplarla kubbeye geçilmektedir.

Türbenin kitabesi yoktur. Tarihi kaynaklar Seyfedin Karasungur’un Celaleddin Karatay’ın kardeşi olduğunu Denizli’de valilik yaptığını ve türbesinin yanında bir medresesinin bulunduğunu belirtirler. Türbe 13. yüzyılının sonlarında 1275’lerden sonra yapılmış olmalıdır.