lidya

Batı Anadolu’da kimmerleri ülkesinden çıkaran Lidyalılar daha önce  Friglerin egemen oldukları topraklara sahip olmuşlardır. Başkentleri Manisa Salihli  yakınlarındaki Sardes olan Lidyalıların doğudaki sınırları Kızılırmak’a kadar uzanmaktaydı. Kızılırmak’ın doğusunda Medler yer alırken, güneydoğuda ise Asurların boşaltmış oldukları toprakları  Yeni-Babiller zaptetmişti. Yeni Babililer Hume olarak adlandırdıkları Ovalık Kilikia’yı baştan sona fethederek, kralları Neriglissar zamanında Dağlık Kilikia’da yer alan Pirundu kralı Apuasuyu yenilgiye uğratmışlardı. Apuasu  batıdaki Yeni Babililerin Ludu ismiyle andıkları Lidya topraklarına sığınmıştır.Onun kaçtığı alan Konya’nın güneyindeki  dağlık Toroslar olmalıdır.Yeni Babilliler ise Sallunu’ye kadar ilerlemişlerdir.Sallune klasik dönemdeki Selinus olup günümüzdeki Antalya’nın  Gazipaşa ilçesidir.Bu nedenle Yeni Babillilerin bu bölgeye kadar ilerlediği anlaşılmaktadır.

lidya_hazinesi-lydia_treasure

Yeni Babil Kralı Neriglissar’ın seferlerinde batı komşularıyla Lidyalılardan Ludu olarak söz edilmektedir.Bu bilgiler ışığında Torosların  kuzeyindeki topraklar Karapınar dahil Lidyalılara aitti.Karapınar Kıcıkışla’da bulunan seramiklerden bir kısmı Lidya eserlerine benzerlikler bunun kanıtı olmalıdır .Lidya Devleti İran’dan gelen Pers saldırıları ile M.Ö. 547 yılında tarihe karıştı.Bu tarihten itibaren bölge ikiyüz yılı aşkın bir süre Pers yönetiminde kalacaktır.