[royalslider id=”16″]

 

Frig Dönemi’ne ait Alaeddin Tepesi, Seydişehir II. Höyük, Eflatun Pınar Höyük, Çumra-Çiçek Höyük ve Karapınar kıcıkışla Höyük’te (yağmapınar) Alişar IV ve Frig boyalı  krakterler çanak çömlek eserler, ya da parçaları bulunmuştur.

Konya Arkeoloji Müzesi, Ereğli, Anadolu Medeniyetleri ve Kocabaş Koleksiyonu gibi müzelere dağılmış  olan bu eserlerin içinde Lidya uygarlığını yansıtan türleride bulunmaktadır.

Asur yazılı belgelerinde Muşki Kral’ı Mita’dan söz edilmektedir. Mita’nın Frig Kral’ı Midas olduğu konusunda bilim adamları hemfikirlerdir.Ancak bazı bilim adamları Muşkiler ve Friglerin ayrı kavimler ve Mita(Midas)’ın iki ayrı kesimden  oluşan bir konfederasyonun kralı olduğunu iddia etmektedirler. Bölge Frig kralı Midas’ın Asur’a yaptığı  seferlerin güzergahı durumundadır. Midas bu bölgeden birkaç kez(M.Ö. 717-709) geçmiştir.Bu kral, Torosları büyük ihtimalle Sertavul Geçidi’nden geçerek, bugunkü Silifke yakınlarında Harrua’da Asur Kralı II. Sargon ile savaşmıştı. Sargona yenilen Midas büyük ihtimalle aynı yoldan Konya Ovasına kaçmıştı.Midas’ı bir süre takip eden Sargon onu vergi vermeye zorlamıştı. Fakat bu sırada doğudan İskit baskılarıyla Anadolu’ya giren Kimmerler, Urartu kentlerini yağmalayarak Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdi. II. Sargon ise Tabal’da Kimmerlerle yapmış olduğu savaşta yenilerek savaş meydanında ölmüştür(M.Ö. 705). Ertesi yıl Asur kralı Assarhaddon,  Ereğli-Karapınar arasındaki Hupişna’da Kimmerleri yenmiştir.Bunun üzerine Kimmerler batıya yönelmiş ve Frig Devleti’nin başkenti Gordion’a saldırmışlardır.

Friglerin başkenti M.Ö. 695 yılında Kimmerler tarafından yakılıp yıkılmış ve yağmalanmıştır.Bunun üzerine Midas boğa kanı içerek intihar etmiştir.

Frig Devleti’nin Kimmer saldırıları sonunda yıkılmasıyla bölge Kimmerlerin eline geçecektir.  T.Tarhan tarafından Proto-Türk olarak kabul edilen Kimmerler Anadolu’da 2000 yıla yakın “Kapadokia Bozkır Devletini” kurmuşlardır ve  M.Ö. 590 yıllarında tarih sahnesinden çekilmişlerdir.Bu yönetim dönemlerinde Konya’nın doğu kesimlerinde Kimmer akınlarının etkileri olamalıdır. Ancak bu konuda açıklayıcı bilgiler için arkeolojik bulgular yeterli değildir.

*( Karatay Ansiklopedisinden Alıntılanmıştır)