htitkabart

Mısır firavunu Merneptah, Karnak tapınağının duvarlarına, M.Ö. 1225 yılında Mısır sınarlarına dayanan ilk göçteki kavimlerin isimlerini Ekveşler, Turşallar, Şerdanalar ve Şekeleşler olarak yazdırmıştır. M.Ö. 1190 yıllarında gerçekleşen ikinci göç dalgasının korkunçlğunu III. Ramses(M.Ö. 1197-1165) Medinet-Habu tapınağının duvarlarında resimler ve hiyeroglifler ile tasvir etmiştir: “Hatti (Hitit) ülkelerinin hiç biri bunların saldırısına dayanamadı.Kode, Kargamış, Arzava ve Alaşia tahrip edildier. Bu insanlar Amurru ülkesinde bir yerde ordugahlarını kurdular.Buranın halkını sanki hiç yokmuş gibi mahvettiler.Bunlar önlerinde bir ateş perdesi  bulundurmak suretiyle Mısır üzerine yürüdüler. Müttefikler arasında Pelest, Turşa, Şerdana, Şekeleş, Zakkari, Danuna ve Vavaş’lar vardı. Bu insanlar  dünyanın kenarındaki ülkelere bile el uzatıyorlardı. Kalpleri güvenle doluydu ve kendi kendilerine ‘planlarımızı başarıyoruz’ diyorlardı”.Ailelerini ve eşyalarını karadan öküz arabaları ve denizden gemileriyle taşıdıkları betimlenen bu kavimleri III.Ramses yenilgiye uğratarak Mısır topraklarından geri çıkarmıştır.Ancak bunlardan Pelestler ve Zakkariler Filistin’e yerleşerek burada kalmışlardı.

Hitit imparatorluğu’nun sonunu hazırlayan Ege Göçlerine kuzeydeki ezeli düşmanları Kaşka saldırıları da katkı sağlamıştır. Başkent Boğazköy’e saldıran Kaşka kabileleri Hitit merkezini yağma etmişlerdir.Son yıllarda Boğazköy’de yapılan kazılar  Hitit kültürünün burada sürdüğünü göstermektedir. Ancak, eski gücünü yitiren Hitit Devleti’nin merkezinin güneyde torosların dağlık bölgelerine çekildiği söylenebilir.Dağınık beylikler halinde varlıklarını korumaya çalışan Hititlerin en önemli krallıklarından birisi de  Konya Kızıldağ’da ortaya çıka “Hartapus Krallığı”dır.

gechitit

*( Karatay Ansiklopedisinden Alıntılanmıştır)